Čištění a úprava vodních ploch

Čistíme vodní plochy od sedimentu a dalších nečistot. Nabízíme tyto služby: 

  • Čištění rybníků, potoků a koryt řek, likvidaci následků po povodních, čištění břehů toků od vegetace a náletových dřevin. 
  • Dále nabízíme opravy svahů koryt řek, jezů a protipovodňové úpravy a opatření.
  • Zpevnění břehů skládáním lomového kamene – rovnanina, nebo záhozem

 Všechny práce děláme tak, abychom šetřili váš čas i peníze.

Proč s námi ušetříte?

Každou vaší zamýšlenou akci naplánujeme tak, abychom zvolili nejoptimálnější skladbu strojů, techniky, technologických postupů a pracovníků. 

Při úpravách svahů a terénů kolem vodních toků, používáme třídící lopaty na strojích. Výrazně šetříme náklady na likvidaci vytěženého materiálu.

Tříděnou zeminu používáme dále k celkovým úpravám okolí. Snažíme se požadované práce realizovat co nejšetrněji k životnímu prostředí, zásahu do krajiny, jejímu znečištění a vám přitom šetřili náklady zkušenostmi.

777 112 511

info@atw-trading.cz

ATW Trading s.r.o.

IČ: 29079179

DIČ: CZ29079179

Sladovnická 333/56, Plzeň 326 00

777 224 124

724 112 288

777 112 511

info@atw-trading.cz